64-920 Piła ul. Libelta 3
tel.: 067-2130642
e-mail: pila-jb@salezjanie.pl

numer konta bankowego: 87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

Informacje

Sakramenty

Wspólnoty

   

Salezjanskie SWM
Salezjanskie SWM

Krąg biblijny

Krąg Biblijny

Spotkania: poniedziałek po mszy św. wieczornej o godz. 18:00

Kontakt: s. Beata Kopciewicz CMW i  pani Elżbieta Praniuk

 

Owocem Misji Świętych, które odbyły się w lutym 1999r., jest powstanie Wspólnoty Parafialnej jaką jest Krąg Biblijny.

  • wspólnota liczy około 20 osób
  • Opiekunem grupy jest S. Beata Kopciewicz – Przełożona Sióstr Salezjanek w Pile. (Od 1999 do VI 2004 była s. Janina Samp)
  • Liderem grupy jest pani Elżbieta Praniuk (od 1999-IX 2007 była p.Wanda Stochaj, IX 2007-XI 2008 p.Alicja Olecka)
  • Na spotkaniach pragniemy przez lekturę i rozważania Pisma Świętego pogłębiać i lepiej poznawać Słowo Boże, by ciągle wzrastać w służbie Bogu i bliźnim.
  • Działalność tej grupy nie ogranicza się do poznawania Pisma Św., ale wszyscy czynnie angażują się w działania Oratorium i Parafii, podejmując różne inicjatywy, mające na celu budowanie jedności wśród ludzi różnych pokoleń.
Polska Strona Biblijna Kręgi biblijne Dzieło biblijne im. Jana PawłaII

© copyright by Parafia pw. św. Jana Bosko w Pile