64-920 Piła ul. Libelta 3
tel.: 067-2130642
e-mail: pila-jb@salezjanie.pl

numer konta bankowego: 87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

Informacje

Sakramenty

Wspólnoty

   

Salezjanskie SWM
Salezjanskie SWM

Historia Parafii św. Jana Bosko w Pile

 • 29 września 1993 roku

  Dekret Biskupa Koszalińsko - Kołobrzeskiego śp. Czesława Domina i powierzenie parafii "in perpetuum" Towarzystwu Salezjańskiemu z obowiązkiem wybudowania i prowadzenia szkoły katolickiej.
 • 1994/95

  powstaje tymczasowa kaplica
 • Wrzesień 1995 roku

  rozpoczęńcie odprawiania Msze św. i Sakramenty.
 • Wrzesień 1996

  salezjanie przenoszą się do mieszkań przy kaplicy (do tej pory zamieszkiwali w Domu Salezjańskim przy parafii św. Rodziny)
 • listopad 1997 roku

  zostaje erygowany Dom Zakonny. W tym samym czasie rozpoczyna się budowa szkoły LO Tow. Salezjańskiego.
 • maj 1998 roku

  przy okazji Kanonicznej Wizytacji parafii Ks. Biskup Ordynariusz Marian Gołębiewski poświęca plac pod budowę kościoła.
 • lipiec 1998 roku

  rozpoczynają się prace ziemne pod budowę podpiwniczenia zakrystii i prezbiterium.
 • grudzień 1998 roku

  przykrycie stropu piwnic
 • marzec 1999 – grudzień 1999 roku

  powstaje zakrystia w surowym stanie i stan zerowy całego kościoła.

2000

 • 2000 rok

  wymurowanie ścian nośnych na wysokość 2,50 m.
 • 20 maja

  Pierwsza Komunia święta (100 dzieci). Uroczystość odbyła się w dwuch grupach: o 9:00 i o 10:30.
 • 23 maja 2000 przed godz. 18:00

  z tymczasowej kaplicy pw. św Jana Bosko w Pile wyruszył orszak procesyjny na plac budowy kościoła, gdzie dokonało się poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego. Chorągwie, ministranci, celebransi pod przewodnictwem J.E. Ks. B-pa Ordynariusza Mariana Gołębiewskiego, zbliżyli się do miejsca celebry. Na miejscu budowy Mszę św. poprzedziła śpiewana przez wiernych Litania do Matki Bożej. Budująca się świątynia wypełniła się wiernymi. Prowizoryczny ołtarz, przystrojone mury, piękna pogoda wytworzyły nastrój skupienia. Rozpoczęła się Msza święta. Ksiądz Dyrektor i Proboszcz Józef Dubiniec powitał przybyłych gości: Księdza Biskupa, Księdza Ekonoma Inspektorialnego, który reprezentował nieobecnego Księdza Inspektora, duchowieństwo diecezjalne i zakonne, współbraci Salezjanów, siostry Salezjanki, inżynierów projektantów i wszystkich obecnych. Msza św. odprawiona została z formularza o M. B. Wspomożenia Wiernych, gdyż była to Wigilia do Uroczystości. Ksiądz Biskup w homilii ukazał Maryję jako Wspomożycielkę wszystkich chrześcijan i odwołał się do tekstów biblijnych z uroczystości. Po homilii Ks. Dyrektor Władysław Kołyszko odczytał Akt Erekcyjny, a Ks. Dyrektor Stanisław Skopiak przetłumaczył z języka włoskiego list uwierzytelniający autentyczność Kamienia Węgielnego, pochodzącego z domu urodzenia św. Jana Bosko. Nastąpiło podpisanie Aktu Erekcyjnego oraz poświęcenie i wmurowanie Kamienia Węgielnego w ścianę kościoła za głównym ołtarzem. Tego aktu dokonali: Ks. Biskup, Ks. Ekonom, Księża i inżynierowie. Na zakończenie Mszy św. Ksiądz Ekonom Sławomir Niemczewski w krótkich słowach podziękował Księdzu Biskupowi za posługę oraz za obecność kapłanów i zaproszonych gości. W szczególności zaś podziękował tym wszystkim, którzy pomagają to dzieło wznosić. Przed błogosławieństwem na zakończenie Mszy św. Ks. Biskup skierował słowo podziękowania do licznie zebranych wiernych.
 • 26 maja

  Sakrament bierzmowania. Szafarzem był ks. bp Paweł Cieślik. Sakrament przyjęło ponad 100 osób młodzieży.
 • 27 maja

  Wszyscy salezjanie wraz z młodzieżą wyjechali na święcenia kapłańskie do Lądu nad Wartą.
 • 3 czerwca 2000 roku

  wylano część wieży i słupy pod chór z żelbetonu oraz na całym kościele wylano podłoże betonowe posadzki.
 • 23 czerwca

  Boże Ciało - procesja przeszła ulicami: Libelta (z ołtarzem u p. Klasło) Siemiradzkiego (z ołtarzem u p. Gadziała), Wysoką (z ołtarzem u p. Majewskich), Sienkiewicza (z ołtarzem u p. Torzewskich), Wiosny Ludów i Dembowskiego. Msza święta odbyła się w murach budującego się kościoła.
 • 26 czerwca - 7 lipca

  Oratorium Wakacyjne prowadzi ks. Dariusz Gojko i s. Halina Pater. Zgromadzono 40 dzieci.
 • październik

  Nabożeństwa różańcowe dla dzieci są odprawiane dla ok 200 dzieci o godzinie 16.45. Dzorośli parafianie przychodzą na godzinę 17.30w liczbie ok 150 osób.
 • 2 października

  Jubileuszowa Pielgrzymka Kapłanów do Skrzatusza. Wszyscy Salezjanie z naszego domu uczestniczyli w pielgrzymce pod przewodnictwem ks. bpa Ordynariusza Mariana Gołębiowskiego.
 • 7 października

  Pielgrzymka Jubileuszowa Kół Różańcowych. Czciciele Matki Bożej Różańcowej udzali się do kościoła NMP Wspomożenia Wiernychwy - Kośioła-Stacji Jubileuszowej. Kazanie podczas liturgii wygłosił salezjanin ks. Stanisław Skopiak.
 • 10-12października

  ks. Dyrektor Józef Dubiniec uczestniczył w skupieniu dyrektorów i proboszczów w Lądzie.
 • 14 paździenika

  Poświęcenie Gimnazum św. Dominika Savio i Liceum Towarzystwa Salezjańskiego im św. Jana Bosko. Poświęcenia dokonał bp Ordynariusz Marian Gołębiewski. Uroczystość odbyła się po 6 latach od pomysłu, który przedstawił ks. Stanisław Skopiak SDB.
 • 18 października

  ks. Stanisław Boguski uczestniczył w Zjeździe SpowiednikówDomówFormacyjnych. Przedmiotem Zjazdu był ślub czystości.
 • Listopad

  Wypominki za zmarłych codziennie o godzinie 17:30
  Roznaszeniem opłatów zajmują się Panie z Żywego Różańca. Tylko nieliczni przyjęli.
 • 8 grudnia

  św. Mikołaj dla Scholi pod przewodnictwem ks. Stanisława Boguskiego.
 • 18 grudnia

  Opłatek dla ministrantów pod przewodnictwem ks. Dariusza Gojko i Rodziców.
 • 27 grudnia

  Opłatek dla Kręgu Biblijnego odbył się w Oratorium. Opiekunka s. Janina zaprosiła również na spotkanie ks. Dyrektora Józefa Dubińca i ks. Dariusza Gojko.

2001

2006

 • czerwie-lipiec 2006 roku

  Objęcia parafii przez nowego proboszcza - ks. Jerzego Worka. Nowi duszpasterze to ks. Janusz Sikora, ks. Ireneusz Śliwiński i asystent Marusz Kulpa.
 • 15 sierpnia 2006 roku

  Zawierzenie rodzin parafii Bożej Opatrzności po zakończeniu nowenny.
 • sierpień 2006 roku

  państwo Klaus Dieter i Christel BANNEMAN ofiarowują organy elektronowe do kaplicy
 • 9 grudnia 2006 roku

  Mikołajki dla dzieci z parafii i specjalnie dla dzieci ze scholi parafialnej.
 • 17-20 grudnia 2006 roku

  Rekolekcje adwentowe głosi ks. Ireneusz Śliwiński. Kaznodzieja przemawia barwnie, obrazowo pobudzając do refleksji i przemiany serca

2007

 • 7 stycznia 2007 roku

  V Spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup parafialnych. Życzenia złożył i prowadził świętowanie ks. Stanisław Boguski
 • 14 stycznia 2007 roku

  Spotkanieświąteczne Emerytów i ludzi starszych
 • 29-30 stycznia 2007 roku

  Wizytacja ks. Inspektora Zbigniewa Łepki w Domu Salezjańskim  wśród duszpasterzy parafii
 • 31 stycznia 2007 roku

  Odpust parafialny św. Jana Bosko. Uroczystej liturgi przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Inspektor Zbigniew Łepko. W służbie przy ołtarzu byłoponad 30 ministrantów.
 • 2 lutego 2007 roku

  W katedrze koszalińskiej w dzień życia konserowanego ks. proboszcz Jerzy Worek przedstawia ks. Ordynariuszowi Kazimierzowi Nyczowi grupę modlitweną „Strumienie Wody Żywej”. Na zakończenie spotkania   grupa otrzymuje błogosławieństwo o które prosiła przez osobę ks. Proboszacza.
 • Wielki Post 207 roku

  Pielgrzymka parafialna (autobusowa) do Lądu, Kawnic i Lichenia.
  Udział dzieci i młodzieży w Misterium Męki Pańskiej w Lądzie nad Wartą.
 • Kwiecień 2007 roku

  Przekazanie przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra 20 sadzonek Sosny Papieskiej (sosny piskiej) pobłogosławionej przez papieża Benedykta XVI w dniu 26 maja 2006 roku.
 • 23 kwietnia 2007 roku

  Imieniny ks. Proboszcza Jerzego Worka. Podczas uroczystej mszy świętej przedstawiciele wszystkich grup parafialnych złożyli życzenia swojemu duszpastarzowi.
 • 1-2 Maja 2007 roku

  udział ministrantów w II Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce halowej o Puchar „KnC”
 • 14 maja 2007 roku

  Sakramentu bierzmowania 96 młodym parafianom udziela ks. bp Tadeusz Werno.
 • Maj 2007

  I Komunia święta dzieci klas II z parafii
 • 10 czerwca 2007 roku

  Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem Bóg kocha życie zgromadził dzieci i młodych i dorosłych naszej parafii..
 • czerwiec 2007 roku

  Koncert „Zespołu Muzycznego”
 • 11 sierpnia 2007 roku

  Ingres do katedry ks. Biskupa Edwarda Dajczaka
 • sierpień 2007 roku

  Wakacje animatorów parafialnych
 • 3 września 2007 roku godz. 7:45

  Uroczysta Msza święta w nowym kościele na rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół nr 1.
 • 6 września 2007 roku

  Uroczyste rozpoczęcie nowgo roku Liturgicznej Służby Ołtarza. Kierownikiem LSO jest ks. Paweł Boike. Pomaga mu w pracy ks. Asystent Dariusz Dąbrowski.
 • 11 września 2007 roku

  Rozpoczęcie roku dla Rady Wychowawczo-Duszpasterskiej. W składzie rady pod przewodnictwem ks. Dyrektora  Jerzego Worka są Salezjanie i osoby świeckie odpowiedzialne za poszczególne grupy parafii.
 • 14 wrześna 2007 roku

  Odpust w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu. W sobotę w modlitewnym czuwaniu uczestniczyła grupa młodzieży, o 5:30 w niedzielę wyruszyła piesza pielgrzymka parafian wszystkich stanów. Pielgrzymce przewodniczył ks. Paweł Pike.
 • 24 września 2007 roku

  Promocja do posługi lektora Mateusza Herbicha, Andrzeja Rubika, Rafała Nowaka, Mateusza Wrony, Jakuba Grzesika, Roberta Piecha, Bartosza Kubińskiego, Jakuba Małeckiego, Piotra Muszyńskiego.

© copyright by Parafia pw. św. Jana Bosko w Pile