64-920 Piła ul. Libelta 3
tel.: 067-2130642
e-mail: pila-jb@salezjanie.pl

numer konta bankowego: 87 1020 3844 0000 1802 0049 0938

Informacje

Sakramenty

Wspólnoty

   

Salezjanskie SWM
Salezjanskie SWM

Informacje dotyczące chrztu dziecka

Sakrament Chrztu św. udzielany jest w naszej parafii w trzecią niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11:00. Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się II piątek miesiąca o godzinie 17: 00  w kaplicy parafialnej.

Zgłaszając chrzest w biurze parafialnym trzeba:

 • okazać akt urodzenia dziecka,
 • podać ilość lat ojca i matki oraz adres, a także datę zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego przez rodziców dziecka,
 • podać trzeba także dane rodziców chrzestnych (imię, nazwisko, ilość lat, adres).

Rodzice dziecka mają w obrzędzie chrztu swoje ważne zadania. Nie tylko wysłuchują pouczenia celebransa i uczestniczą w modlitwie odmawianej przez całe zgromadzenie wiernych, lecz spełniają ponadto czynności liturgiczne, gdy:

 • publicznie proszą o chrzest dziecka,
 • kreślą znak krzyża na czole dziecka bezpośrednio po celebransie,
 • odrzekają się szatana i składają wyznanie wiary,
 • niosą niemowlę do chrzcielnicy (należy to zwłaszcza do matki),
 • trzymają zapalone świece,
 • otrzymują błogosławieństwo specjalne przeznaczone dla matek i ojców.

Po udzieleniu chrztu, rodzice dziecka, mają obowiązek doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się stało, oraz przygotować do przyjęcia bierzmowania i uczestnictwa w Eucharystii.

Chrzestnym może być człowiek, który posiada następujące przymioty:

 • jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania,
 • sam przystąpił już do sakramentu chrztu, bierzmowania i Eucharystii,
 • należy do Kościoła katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego,
 • jest człowiekiem wierzącym (chrzestni składają wyznanie wiary we własnym imieniu, a nie w imieniu dziecka. Dlatego na chrzestnych nie należy wybierać takich osób, które nie mogą szczerze złożyć tego wyznania)

Chrzestni przynoszą białą szatę i świecę, a po chrzcie zabiera się je do domu jako pamiątkę chrztu. Chrzestny jest obecny przy chrzcie dziecka zarówno jako przedstawiciel rodziny ochrzczonego, rozszerzonej w znaczeniu duchowym, jak i Kościoła, w razie potrzeby ma on wspierać rodziców w staraniu się o to by dziecko doszło do wyznania wiary i wyrażało ją życiem. Ma on więc obowiązek dbać o to, by jego chrześniak wytrwał w wierze i w chrześcijańskim życiu.

© copyright by Parafia pw. św. Jana Bosko w Pile